KOM MED ovh få en närmare inblick i skolans verksamhet

Om du är intresserad, kontakta styrelsens ordförande! Styrelsen väljs årligen på årsmötet (i regel i början av oktober).

Styrelsen för Pargas Malms och Skola

Ordförande: Anders Vahtola

Viceordförande: Petra Furu, petra.furu@gmail.com

Kassör: Lotta Sjöman
Materialanskaffnings ansvarig: Heidi Svahnström
Sekreterare: Heidi Svahnström, heidi.svahnstrom@gmail.com 
Informationsansvarig: Hanna Karlsson, hanna.karlsson74@gmail.com
ÅK 3-4 Katinka Blomqvist, katinka.reuter@gmail.com
ÅK 5-6 Tiina Mikkoa, tiina.l.mikkola@gmail.com 

Webbansvarig: Hanna Karlsson
hanna.karlsson74@gmail.com

Lärarrepresentanter:
edu.pargas.fi

@edu.pargas.fi