Om föreningen

Att gå i skola är en viktig del av vårt liv. Pargas Malms Hem och Skola är en föräldraförening som vill främja samarbetet mellan skolan och samtliga elevers hem, stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge våra barn en god uppväxtmiljö, främja barnens mångsidiga utveckling samt företräda föräldraopinionen i skolfrågor i Malms skola.

Hem och Skola, det är alla vi föräldrar som har barn i Malms skola. Vi ska alla känna oss hemma här. Klassombuden och styrelsen och andra aktiva jobbar för att föreningen ska lyckas i sin verksamhet, men föreningen behöver och finns till för alla föräldrar. Tillsammans lyckas vi. För våra barn är det en trygghet när också föräldrarna känner varandra. 

Vi ordnar verksamhet under skolåret för föräldrar och lärare kring aktuella teman, en del evenemang är för hela familjen.  Föreningen kan bevilja bidrag för vissa evenemang och står för en del material som införskaffas till skolan. Hem och Skola bidrar också inom ramen för föreningens ekonomiska resurser till att skolgården ska vara ändamålsenlig, trygg och intressant för eleverna. 

Som medlem bidrar du till verksamheten genom att ställa upp där det behövs, erlägga medlemsavgiften på hösten  och genom att delta i evenemang som ordnas. Årsmötet fastställer årsavgiften varje höst.

Föreningens bankkonto är FI52 6601 0001 8262 13.

Har du idéer till verksamheten tveka inte att ta kontakt med klassombuden i ”din” klass eller med styrelsen. Det kan vara ris eller ros, idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet, åsikter om såväl föreningens som skolans verksamhet mm.

Vår vision är: ”Vi växer tillsammans”.

Pargas Malms Hem och Skolas styrelse