Exempel på föräldraföreningens aktiviteter:

2016-2017:

- Enligt tradition uppvaktar Hem och Skola alla sjätte klassister med en ros på skolavslutningen. Vi önskar alla elevern och föräldrar en skön sommar!

- ÅK 4:s traditionella gårdsfest ordnades i mars, på skolans gård. Alla intäkter gick till lägerskolekassan.

- Fredagen den 3.3 välkomnade åk 3 alla elever på DISCO till Malms skola! Intäkterna från discot gick till elevernas lägerskola.

Den 21.1. ordnades teaterresa med buss till ÅST där vi fick se Peter Pan.

- Onsdagen den 19.10. hölls Hem och Skolas årsmöte och klassombudsträff med gästföreläsning om "Barn och sociala medier" av Sofia Rosenström.

- Lördag den 17.9. ordnades Hem och skola dagen i Malms skola. Dagen var mycket lyckad med roligt program för hela familjen. Varje årskurs hade ordnat egna aktiviteter kring temat rörlighet. Förutom eleverna deltog över 300 familjemedlemmar!

Hem och Skola dagen den 17.9.

2015 - 2016:

- Skolåret avslutades med den årliga Gårdsfesten i soligt väder och gjorde än en gång succée.

- På kvällen den 21 april fick alla förskolelever, tillsammans med sina familjer, bekanta sej med skolan. På programmet stod spårning i skolan, lotteri, café mm. Festen var väldigt lyckad och vi hoppas det blir tradition.

- I januari hade alla elever möjlighet att beställa Malms skolas collegeblus! Vinsten av blusförsäljningen gick till åk 4:s lägerskolkassa.

- I Januari samlades det också in pulkor, peffisar och hjälmar till skolan.

- Fredagen den 5.2 ordnade Hem och skola en föräldrarfest till förmån för Malms skolas lägerskola. På scenen stod Allan and The Astronauts, och på menyn Matglads "Rockbuffé".

2015:

- Elevrådet ordnade ett loppis den 5.12. där Hem och skola tillsammans med 3:dje klassisterna stod för caféet. Målet med loppiset var att samla in pengar för att kunna köpa nya redskap till skolgården.

- Den femte Hem och skola-kvällen ordnades i september för att uppmärksamma det viktiga samarbetet mellan skolan och hemmen. Vi forsätter med den trevliga traditionen genom att tillsammans med skolan ordna en kväll för föräldrar och barn (också syskon är välkomna). På programmet står uteaktiviteter för både barn och föräldrar som barnen planerat tillsammans med sina vänelevsklasser, fri samvaro och hoppeligen skratt och glada miner!  Till salu finns kaffe, saft, grillkorv, bulle o skördelotteri, ta med pengar och understöd lägerskoleinsamlingen.

- Diskussionsmöte om lägerskolornas framtid i Pargas ordnades.Till mötet,  som sammankallades av Pargas Malms Hem och Skola,  inbjöds rektorer och övriga Hem och skola föreningars styrelser i de svenskspråkiga skolorna i Pargas.

- Föreningen ordnade en teaterresa för att se Ronja Rövardotter på ÅST

2014:

- Pargas Malms Hem och skola höll ett café under öppet hus-dagen där besökare kunde avnjuta lunch och kaffe/te till ett förmånligt pris.

- Med stöd från Sparbanksstiftelsen bekostade och införskaffade föreningen rastlådor och bollar till eleverna i Malms skola.

2013:

- Ett fastlagssöndagsjippo ordnades på skolgården med pulkaåkning och korvgrillning.

- En ljudåtergivningsanläggning som klasserna kan låna till olika tillställningar inom skolan bekostades. Ljudåtergivningsanläggningen förvaras i skolan och man kan kvittera ut den via skolans kanslist.

- Under Malms skolas konstveckas vernissage deltog föreningen med en kaffepunkt för föräldrar och besökare.

- En hejarklacksbuss till Stafettkarnevalen bekostades för att traditionen att delta i detta evenemang - även om man inte är med och löper - skulle återuppväckas.

- Föreningen ansökte och fick medel från Kulturfonden till en exkursion som ordnas under hösten 2013.

- En Hem och Skola-kväll ordnades på skolgården en solig onsdag i slutet av september (25/9). Vänelevsklasserna hade planerat programmet (uteaktiviteter) och efter det var det picknick. Ta med egen picknickkorg! Pargas Malms Hem och Skola rf bjuder på kaffe och saft mot frivilligt bidrag.

- En busslast elever och föräldrar åkte till Vetenskapscentret HEUREKA i Vanda i slutet av oktober. Resan var subventionerad av Kulturfonden.

2012:

- En expertföreläsning med temat ”Socialt liv på nätet” av riksförbundet Hem och Skolas föreläsare Joakim Granqvist ordnades. Granqvist talade om tryggt användande av internet, med inriktning på barn och ungdom.

- Den nationella Hem och Skola-dagen firas i slutet av september. En Hem och Skola-kväll ordnades för familjer med uteaktiviteter som vänelevsklasserna planerat tillsammans. Folk hade med sig picknickkorgar och kvällen avslutades med zumba.

- I samband med föreningens årsmöte ordnades ett tillfälle där det berättades om stödåtgärder kring barnens skolgånd, samt en klassombudsträff där de nyvalda klassföräldrarna fick träffa varandra och fick information om skolan och vilka förväntningar skolan har på klassföräldrarna

2011:

- Malms skola ordnade en ”Öppna dörrars skoldag”. Föreningen deltog i dagen med en kaffepunkt och småsalt för föräldrar och besökare.

- Föreningen deltog i främjandet av en hälsosam och god skolmat då Malms skola aktivt medverkade i Marthaförbundets ”Operation Skolmat”. Bl a införskaffade föreningen serveringskärl till skolköket för att användas vid salladsbuffén.